Advertisement
Informacja o zmianie treści ogłoszenia i SIWZ [przetarg na usługi pocztowe]
Redaktor: Mateusz Peksa @ PUP Piła   
24.10.2014.
Informacja o zmianie treści ogłoszenia i SIWZ
W związku ze zmianą treści ogłoszenia i SIWZ, przesunięciu ulega termin składania ofert (30.10.2014 do godz. 9:00)

Informacja o zmianie treści ogłoszenia i SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ oraz załączniki 1 i 6 po zmianach

Zmieniony ( 24.10.2014. )
 
Bony: stażowe, szkoleniowe, na zasiedlenie
Redaktor: Artur Wika @ Admin   
22.10.2014.

POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE
zaprasza


 • osoby bezrobotne
  • w wieku do 30 roku życia do skorzystania z atrakcyjnych bonów:
   • stażowych,
   • szkoleniowych,
   • na zasiedlenie,
  • w wieku 30-50 lat do składania wniosków o skierowanie i sfinansowanie szkolenia indywidualnego,
  • zainteresowane uruchomieniem działalności gospodarczej do skorzystania z dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 20.000 zł.
 • pracodawców do składania wniosków:
  • o organizację 3-miesięcznych staży z deklaracją zatrudnienia na 1 miesiąc dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
   • do 30 roku życia,
   • długotrwale bezrobotnych, tj. które w okresie ostatnich 2 lat pozostają bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy,
   • powyżej 50 roku  życia,
   • niepełnosprawnych,
   • korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej,
   • posiadających co najmniej 1 dziecko do 6 roku życia lub co najmniej 1 dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
  • o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat w wysokości do 20.000 zł na 1 stanowisko pracy.
Zmieniony ( 22.10.2014. )
Czytaj całość
 
Nabór na szkolenie grupowe:Kurs magazynowo handlowy z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego
Redaktor: Mateusz Peksa @ PUP Piła   
21.10.2014.
Image
 
 
 
 Powiatowy Urząd Pracy w Pile ogłasza nabór na szkolenie grupowe:
„Kurs magazynowo – handlowy z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego”

organizowane w ramach projektu „Mój wybór – moja przyszłość”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W celu zapisania się na w/w szkolenie grupowe organizowane przez PUP w Pile należy złożyć kartę kandydata na szkolenie w terminie do 27 października br.
Karta kandydata jest dostępna u pracowników Urzędu pełniących funkcję doradcy klienta.
Czas trwania szkolenia: 150 godzin zegarowych zajęć (w tym 80 godz. praktyki u pracodawcy) w godz. 8.00 – 17.00

Zmieniony ( 21.10.2014. )
Czytaj całość
 
Zapytania dot. SIWZ oraz odpowiedzi Zamawiającego [przetarg na usługi pocztowe]
Redaktor: Artur Wika @ Admin   
21.10.2014.

Zapytania dot. SIWZ oraz odpowiedzi Zamawiającego.

Informacja o: zmianie treści ogłoszenia, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
W związku ze zmianą treści ogłoszenia i SIWZ, przesunięciu ulega termin składania ofert (28.10.2014r. do godz. 9:00).

 

Zapytania dot. SIWZ oraz odpowiedzi Zamawiającego

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ oraz załączniki 1, 2 i 6 po zmianach

Zmieniony ( 22.10.2014. )
 
Nabór wniosków dla aktywnych i przedsiębiorczych osób bezrobotnych do 30 roku życia
Redaktor: Artur Wika @ Admin   
20.10.2014.

Nabór wniosków dla aktywnych i przedsiębiorczych osób bezrobotnych do 30 roku życia


Image Powiatowy Urząd Pracy w Pile, w związku z pozyskaniem dodatkowych środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2014r. zadań na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia
informuje o możliwości składania wniosków
przez osoby bezrobotne do 30 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile, uprawnione do korzystania z niżej wymienionych form wsparcia zgodnie z ustalonym profilem pomocy.
Wnioski dotyczą:
 • bonu stażowego,
 • bonu szkoleniowego,
 • bonu na zasiedlenie.
 
Zmieniony ( 05.09.2014. )
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 15 z 388