Advertisement
Nabór wniosków dla aktywnych i przedsiębiorczych osób bezrobotnych do 30 roku życia
Redaktor: Artur Wika @ Admin   
20.10.2014.

Nabór wniosków dla aktywnych i przedsiębiorczych osób bezrobotnych do 30 roku życia


Image Powiatowy Urząd Pracy w Pile, w związku z pozyskaniem dodatkowych środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2014r. zadań na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia
informuje o możliwości składania wniosków
przez osoby bezrobotne do 30 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile, uprawnione do korzystania z niżej wymienionych form wsparcia zgodnie z ustalonym profilem pomocy.
Wnioski dotyczą:
 • bonu stażowego,
 • bonu szkoleniowego,
 • bonu na zasiedlenie.
 
Zmieniony ( 05.09.2014. )
Czytaj całość
 
Nabór wniosków na org. 3 miesięcznych staży oraz o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia
Redaktor: Mateusz Peksa @ PUP Piła   
08.10.2014.

Powiatowy Urząd Pracy w Pile

w związku z realizacją programu dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób:  
 • do 30 roku życia,
 • długotrwale bezrobotnych, tj. które w okresie ostatnich 2 lat pozostają bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy,
 • powyżej 50 roku  życia,
 • niepełnosprawnych,
 • korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej,
 • posiadających co najmniej 1 dziecko do 6 roku życia lub co najmniej 1 dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia.

Zmieniony ( 01.10.2014. )
Czytaj całość
 
Bon stażowy
Redaktor: Artur Wika @ Admin   
01.10.2014.

Bon stażowy

Bon stażowy, to gwarancja skierowania osoby, której bon przyznano, do odbycia stażu u wskazanego przez nią pracodawcy na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się zatrudnić tę osobę po zakończeniu stażu na okres kolejnych 6 miesięcy.

W ramach bonu stażowego finansowane są:

 • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – do wysokości 600 zł - wypłacane bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł;
 • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – wpłacane na konto wykonawcy badań.
Zmieniony ( 19.09.2014. )
Czytaj całość
 
Wybór wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia"Nowoczesny handlowiec z elementami..."
Redaktor: Mateusz Peksa @ PUP Piła   
01.10.2014.
Uprzejmie informujemy, że na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Nowoczesny handlowiec z elementami technik sprzedaży” została wybrana do realizacji oferta firmy:

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romaniszyn Sp. z o.o. ul. Różana Droga 1 , 64-920 Piła.
Uzasadnienie: najkorzystniejsza oferta (z największą liczbą punktów), spełniająca wymagania Zamawiającego.
Zmieniony ( 01.10.2014. )
 
Nabór na szkolenie grupowe: Nowoczesny handlowiec z elementami technik sprzedaży
Redaktor: Mateusz Peksa @ PUP Piła   
22.09.2014.

Powiatowy Urząd Pracy w Pile ogłasza nabór na szkolenie grupowe:
„Nowoczesny handlowiec z elementami technik sprzedaży”

W celu zapisania się na w/w szkolenie grupowe organizowane przez PUP w Pile należy złożyć kartę kandydata na szkolenie w terminie do 03 października br.
Karta kandydata jest dostępna u pracowników Urzędu pełniących funkcję doradcy klienta.
Czas trwania szkolenia: 120 godzin zegarowych zajęć (w tym 80 godz. praktyki u pracodawcy)
                                       w godz. 8.00 – 17.00


Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 15 z 378