Oferty pracy PUP Piła

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 roku w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Pile upowszechnia oferty pracy poprzez m.in. zamieszczenie w internetowej bazie ofert pracy.

UWAGA!

Powiatowy Urząd Pracy w Pile nie pośredniczy w przekazywaniu dokumentów aplikacyjnych związanych z ofertami pracy zamieszczanymi na stronie internetowej MPiPS www.psz.praca.gov.pl oraz innych portalach udostępniających oferty pracy

 

W celu uzyskania informacji o dysponowanych przez PUP w Pile ofertach pracy kliknij

 

W przypadku pozyskania informacji o ofertach pracy z pozostałych urzędów pracy należy zmienić kryteria wyszukiwania w górnej części strony po wejściu na stronę:

 


W tej kategorii nie ma tymczasem żadnych pozycji. Zapraszamy wkrótce!

 • Druki, informacje  ( 2 pozycji )

  PRACODAWCO !

   

  Uprzejmie informujemy, że od dnia 28 marca 2012 r. zgłaszanie przez pracodawcę krajowej oferty pracy może być dokonywane w  dowolnej formie (pismo, fax, e-mail, osobiście) na obowiązującym druku, dostępnym na stronie internetowej www.pup.pila.pl


  Powiatowy Urząd Pracy może przyjąć krajową ofertę pracy do realizacji, jeżeli :

  • zgłoszenie zawiera dane wymagane (wymienione w rozporządzeniu w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy, a zawarte w zgłoszeniu krajowej oferty pracy)
  • gdy pracodawca krajowy nie zgłosił tej oferty do innego powiatowego urzędu pracy.  


  W przypadku braku w zgłoszeniu krajowej oferty pracy danych wymaganych, powiatowy   urząd pracy powiadomi pracodawcę, w formie ustalonej dla wspólnych kontaktów o konieczności uzupełnienia zgłoszonej krajowej oferty pracy.

  Nieuzupełnienie przez pracodawcę oferty, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia spowoduje, że oferta pracy nie będzie mogła być przyjęta do realizacji przez powiatowy urząd  pracy.


  Powiatowy Urząd Pracy nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca:

  • zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;

  Powiatowy Urząd Pracy  może nie przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca:

  • w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany, skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.

  O odmowie przyjęcia oferty pracy do realizacji powiatowy urząd pracy powiadomi pracodawcę pisemnie.

   


  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z poźn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. nr 279, poz. 1641 z późniejszymi zmianami).
 • Serwisy internetowe: Praca w sieci  ( 1 pozycji )

  Serwisy internetowe „Praca w sieci”

 • Podstawowe Informacje  ( 1 pozycji )

  Zgłoszenie oferty pracy może zostać dokonane za pośrednictwem poniższego formularza:

  ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY

   

  Uwaga! Proszę o wypełnienie wszystkich pól formularza, gdyż pozostawienie niewypełnionych pól spowoduje odrzucenie ww. zgłoszenia.